Wolontariat

Poniżej odpowiemy na kilka podstawowych pytań odnośnie wolontariatu w Fundacji. 

ILE CZASU ?

do uzgodnienia, w zależności od potrzeb zarówno wolontariusza jak i beneficjentów danego projektu.

OFERUJEMY

 • nabycie umiejętności pedagogiczno – wychowawczych, 
 • nabycie umiejętności tworzenia scenariuszy warsztatów,
 • kształtowanie zdolności kreatywnego i twórczego prowadzenia zajęć,
 • zaznajomienie ze specyfiką działania fundacji oraz placówek wsparcia dziennego,
 • podstawowe umiejętności wsparcia psychologicznego,
 • umiejętność organizacji warsztatów i wydarzeń artystycznych,
 • nabycie/ rozwój umiejętności poruszania się w świecie social-media,
 • nabycie/ rozwój umiejetności kreatywnego podchodzenia do zadań, problemów
 • nabycie/ rozwój umiejętności pracy wielozadaniowej i zarządzania czasem
 • rozwój koumunikacji interpersonalnej
 • zaświadczenia i rekomendacje do szkoły i na studia
 • możliwość odbycia praktyk/ staży

KREATYWNY EDUKATOR

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk. Działamy od 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. Projekt jest współfinansowany z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto.

POMOC PRZY KOREPETYCJACH LUB SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

ŁĄCZY NAS PODWÓRKO

Łączy nas podwórko – spotkania sąsiedzkie i animacje kulturalne na terenie Starego Miasta to zadanie służące poprawie jakości przestrzeni publicznej oraz integracji małych społeczności z terenu Starego Miasta w Poznaniu. Zadanie, nawiązując do idei przyświecającej najpierw staropolskim Tłokom następnie obchodzonym od 2000 roku Dniom Sąsiada, dotyczy całodniowej animacji kulturalnej, społecznej i proekologicznej na trzech zaniedbanych podwórkach na terenie dzielnicy. Wynikiem wydarzeń ma być poznanie lokalnych potrzeb i zasobów, nawiązanie więzi oraz integracja mieszkańców danych lokalizacji. Animowanie przestrzeni oraz ludzi stworzy warunki do zawiązania wspólnoty, w której łatwiej będzie rozwiązywać drobne problemy oraz odpowiedzialnie i solidarnie zajmować się dzieloną przez mieszkańców przestrzenią. Oprócz animacji i edukacji kulturalnej projekt zakłada integrację poprzez wspólne sprzątanie oraz upiększanie dziedzińców kamienic oraz posiłek w towarzystwie muzyki na żywo.

KONTAKT I INFORMACJE:

Justyna Zadrzyńska

j.zadrzynska@ars.org.pl

577 620 888