Straż Miejska

Straż Miejska w Poznaniu powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania 4 marca 1991 roku to następczyni miejskich służb porządkowych powstałych na terenie miasta Poznania w roku 1987 (w latach 1984-1987 tworzone tylko w miastach stołecznych: Warszawa, Łódź, Kraków).  Początkowo zatrudniała 20 strażników i miała swoją siedzibę jedynie w jednym punkcie miasta – w budynku Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. Jeszcze w tym samym roku powstały placówki na Piątkowie i Winogradach, a od 1992 roku utworzono sekcje w ówczesnych delegaturach Urzędu Miasta. Od 1 września 1992 roku działa całodobowa służba dyżurna

Straż Miejska Miasta Poznania powołana została Uchwałą Nr LXXIX/886/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 11.X.2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska Miasta Poznania, w związku z czym z dniem 1 stycznia 2006 roku została wyłączona ze struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i podjęła funkcjonowanie jako jednostka organizacyjna gminy.

Nowa forma prawna działania, zmiany umocowań ustawowych Straży Gminnych w kontekście podziału administracyjnego Poznania oraz zadań spoczywających na straży doprowadziły do zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Straży Miejskiej – tel. 986.

Wiecej informacji na stronie: http://www.sm.poznan.pl