Przekaż 1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Dzieci – nauka, edukacja, wychowanie

* Kim jesteśmy?
Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki Ars działa od 14 lat. Przy projektach społecznie użytecznych współpracujemy z przedszkolami, szkołami, Urzędem Miasta Poznania, Radami Osiedli, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu, oraz instytucjami kultury i oświaty.
* Co robimy?
Tworzymy i prowadzimy autorskie warsztaty dzięki którym pełnosprawne dzieci poznają swoje możliwości i talenty, uczą się wrażliwość na potrzeby innych ludzi, odkrywają społeczną odpowiedzialność oraz angażują się w działania dla dobra innych.
Co roku w organizowanych przez nas autorskich warsztatach dla szkół i przedszkoli, konkursach, wydarzeniach plenerowych, w świetlicy socjoterapeutycznej i półkoloniach letnich i zimowych, bierze udział ok 9 000 dzieci.
* Na co przeznaczymy środki pozyskane z 1% ?
Środki zostaną spożytkowane na działania statutowe: warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół i przedszkoli oraz wsparcie działalności bezpłatnej świetlicy socjoterapeutycznej.
* Dlaczego ?
Wierzymy, że właśnie w tej chwili, oddziałując na najmłodszych, wpływamy na kształt przyszłego świata.

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa, 2 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo, 3 ) rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej, 4 ) popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby, 5 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 6 ) promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki, 7 \) propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez w organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską. 8 ) propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Dane naszego OPP: