Poszukujemy pracownika!

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki poszukuje osoby na stanowisko: Wychowawca.

Praca najlepiej od zaraz.

Zakres obowiązków:

  • Wychowawca w czasie półkolonii od 5.08.2019-09.08.2019 oraz w 19-31.08.2019
  • Wychowawca, koordynator Świetlicy kreatywnej w okresie poza wakacjami szkolnymi

Szczegóły dyspozycyjności czasowej do indywidulanego uzgodnienia.

Oferujemy ciekawą, kreatywną pracę z doświadczonym zespołem młodych ludzi.

Wymagania:

– ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, inne związane z praca z dziećmi, bądź student ostatniego roku

  • umiejętność tworzenia scenariuszy i przeprowadzanie warsztatów

– doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi

– zaświadczenie KRK

  • posiadanie książeczki sanepidowskiej, posiadanie uprawnień do pacy z dziećmi jako wychowawca wypoczynku

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres mejlowy: m.mellin@ars.org.pl, powinny one zawierać dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

W fundacji zajmujemy się kreatywnym i twórczym rozwojem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzimy szereg warsztatów, które mają na celu inspirowanie i aktywne przyswajanie wiedzy. Jedno z głównych działań, które prowadzimy to Świetlica Kreatywna Ars

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk.

Działamy od 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS.

Więcej informacji pod numerem: 577 620 888

Projekt jest współfinansowany z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto.