Nowa publikacja – „Kronika wspomnień jako twórcza forma wsparcia seniorów w procesie adaptacji do życia w DPS”

Oddajemy do Państwa rąk publikację będącą uwieńczeniem naszej pracy związanej z testowaniem innowacji społecznej pt. „Kronika wspomnień jako twórcza forma wsparcia seniorów w procesie adaptacji do życia w domu pomocy społecznej”. Główną potrzebą, na jaką miała odpowiadać innowacja, było wzmocnienie procesu adaptacji do życia w warunkach domu pomocy społecznej. Utrata dotychczasowego stylu życia, niezależności, intymności, otoczenia społecznego czy dobytku życia powoduje u seniorów szereg napięć psychicznych, które sprawiają, że adaptacja jest utrudniona. Przygotowując kronikę wspomnień, wzięliśmy pod uwagę konteksty sytuacji, w jakiej znaleźli się seniorzy mieszkający w domach pomocy społecznej. Konteksty te dotyczą procesu starzenia się na poziomie psychicznym, społecznym jak i biologicznym i pojawiają się w tej publikacji w postaci artykułów napisanych przez ekspertów, którzy wspierali nas podczas realizacji projektu.

Publikacja jest dostępna poniżej oraz pod tym linkiem