Nasz zespół

Prezes Zarządu

Członkini Zarządu

Aleksandra Dmitrzak-Panek

Członek Zarządu - Fundator

Piotr Zyznawski

Koordynator Warsztatów

Magdalena Mellin

Koordynator Świetlicy Kreatywnej

Natalia Tomczak