Myślenie wizualne – warsztaty dla nauczycieli

 

     W trakcie realizacji II edycji „Myślenia wizualnego dla nauczycieli (…)” Edyta Piątek i Małgorzata Kotewicz  przeprowadziły od września do listopada, warsztaty dla ponad 100 nauczycieli z poznańskich szkół.

     Żyjemy w społeczeństwie w którym symbole, piktogramy, rysunki, kolor i forma bardziej przemawiają do odbiorców, zwłaszcza młodych, niż słowo mówione czy pisane. Dlatego umiejętność wizualizacji własnych myśli jest niezbędną kompetencją zbliżającą nas do sukcesu. Choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, to każdego dnia poruszamy się w przestrzeniach wykorzystujące metody wizualizacji. Jak czytamy w Raporcie Krajowym pt „Wizualizacja uczenia się w Polsce”, rozwój technik i mediów audiowizualnych oraz przekazy informacji opierające się w coraz większym stopniu na obrazie, powodują szereg konsekwencji m. in. w dziedzinie edukacji.

Tematyka warsztatów:
1. Przez obraz do mózgu
2. Alfabet Wizualny – co to jest? Jak działa? I jak z niego korzystać?
3. Uruchamiamy rękę i odblokowujemy głowę
4. Podstawowe elementy Myślenia Kreatywnego wykorzystywane w Myśleniu Wizualnym
5. Tworzymy bank ikon
6. Sposoby wspomagające naukę w szkole
7. Mindmapping
8. Moja własna rysunkowa prezentacja