Konkurs „Dotknij historii” dla szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Poznańskiego

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiamy Państwu projekt konkursu plastycznego, polegającego na zaprojektowaniu odznaki o tematyce patriotycznej dotyczącej Powstania Wielkopolskiego. Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.

Idea projektu: W związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, wraz ze Starostwem Powiatowym proponujemy uczniom udział w konkursie plastycznym o charakterze patriotycznym. Stworzenie przez młodzież odznaki o Powstaniu Wielkopolskim to wyjątkowe zadanie, dające pretekst nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej i treningu umiejętności plastycznych i kreatywnych. To nade wszystko wspaniały przyczynek do poznania lokalnej tradycji, budowania tożsamości i poczucia przynależności oraz poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną. To doskonała forma utrwalania w uczniach zasad moralnych, postawy szacunku i odpowiedzialności za Ojczyznę. Konkurs ten, to dodatkowa motywacja do podjęcia aktywności plastycznej oraz nauki historii. Uczestnik konkursu uczy się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności na innych płaszczyznach, w tym przypadku doskonali umiejętność twórczej interpretacji symboli związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Nagrodą dla laureatów będzie stworzenie prawdziwych przypinek o średnicy 56 mm ze wzoru pracy laureata. Przypinki zostaną dostarczone do szkoły.
Biorący udział w konkursie nauczyciele mogą zdobywać doświadczenie niezbędne do awansu zawodowego. Na żądanie nauczyciela zostanie wystawione zaświadczenie o wzięciu udziału w konkursie.

Jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna i dbanie o kultywowanie tradycji wspierają proces wychowawczy, kształtują w młodzieży poczucie estetyki i wpływają na ich wrażliwość. Jednocześnie jest to szansa na odkrywanie talentów i rozwijanie potencjału twórczego. Działania przewidziane w projekcie stanowią też dodatkową formę pracy z młodzieżą w domu lub w szkole. Stanowi to więc interesujące uzupełnienie edukacji szkolnej.

W załącznikach znajdują się :

  1. Dotknij historii – konkurs plastyczny dla szkół z powiatu poznańskiego. informacja i regulamin-1egulamin konkursu