I Poznański Przegląd Twórczości Seniorów

Pierwszy Poznański Przegląd Twórczości Senioralnej

 

W dniu 21 października 2017 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej przy ul Solnej 12 w Poznaniuodbył siępo raz pierwszy Poznański Przegląd Twórczości Senioralnej, zorganizowany przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. Wystąpiło w nim ponad 190 wykonawców z 15 chórów i zespołów wokalnych, działających na terenie Poznania.Było to pierwsze i największe wydarzenie tego typu w Poznaniu. Patronaty nad tym wydarzeniem objęli: Miejska Rada Seniorów, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Opiekę merytoryczną roztoczył Pan Jacek Sykulski dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego.Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania (#poznanwspiera).

Na realizację Poznańskiego Przeglądu Twórczości Seniorów największy wpływ mieli sami poznańscy seniorzy, którzy wielokrotnie zgłaszali w miejskich instytucjach, potrzebę stworzenia przestrzeni, w której mieliby możliwość zaprezentowania swojej artystycznej działalności.Poznańscy śpiewający seniorzy to grupa mogąca obecnie liczyć ponad 250 członków zespołów i chórów działających przy klubach osiedlowych, klubach seniora, domach opieki społecznej, uniwersytetach III wieku itp. Ludzi tych cechują nie tylko zamiłowanie do śpiewu, ale także aktywna postawa wobec życia, otwartość na nowe doświadczenia i optymizm.

Mamy nadzieję, że Poznański Przegląd Twórczości Seniorów na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń dedykowanych poznańskim seniorom.

 

Edyta Piątek

Prezes Zarządu

Fundacji Wspierania Twórczości,

Kultury i Sztuki ARS

 

W przeglądzie zaprezentowali się:

Chór „Economic Singers” przy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga Omnes” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

Zespół śpiewaczy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Słoneczna Przystań”;

Zespół„Feniksianie”z Domu Kultury Polan Sto przy SM Osiedle Młodych;

Zespół Bajka z Domu Kultury Orle Gniazdo przy SM Osiedle Młodych;

Zespół „Jesienne Róże”  z „Klubu Centrum” Dzienny Dom Pomocy Filia nr 1;

Zespół wokalny „Biały Kwiat” z ODK „Bajka” na oś. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu;

Zespół Estradowy Seniorów „Wrzosy” im. Jerzego Golferta z Domu Kultury na Skarpie przy SM Osiedle Młodych;

Duetz „Klubu Centrum” Dzienny Dom Pomocy Filia nr 1;

„Zespół Łazarski Krąg z Klubu Osiedlowego KRĄG przySpółdzielni Mieszkaniowej Grunwald”;

Wesoła Ferajna” z Klubu „Cybinka” przy SM Osiedle Młodych;

Chór Kameralny „Poznańskie Senioritki”;

Belcanto – zespół Klubu Seniora „Złota Jesień” DK „Jagiellonka” przy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu;

Chór Uniwersytetu Każdego Wieku PASJONACI przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;

Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza;

Chór Mieszany „Hasło” przy Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu;