„Dotknij historii” – konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości przez Polskę

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,

Przedstawiamy Państwu projekt konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej, polegającego na zaprojektowaniu odznaki dotyczącej Powstania Wielkopolskiego. Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Poznania.

Idea projektu:

W związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, wraz
ze Starostwem Powiatowym proponujemy uczniom udział w konkursie plastycznym
o charakterze patriotycznym. Stworzenie przez młodzież odznaki o Powstaniu Wielkopolskim to wyjątkowe zadanie, dające pretekst nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej i treningu umiejętności plastycznych i kreatywnych.  To nade wszystko wspaniały przyczynek do poznania lokalnej  tradycji,  budowania tożsamości i poczucia przynależności  oraz poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną. To doskonała forma utrwalania w uczniach zasad moralnych, postawy szacunku i odpowiedzialności za Ojczyznę.  Konkurs ten, to dodatkowa motywacja do podjęcia aktywności plastycznej oraz nauki historii. Uczestnik konkursu uczy się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności na innych płaszczyznach, w tym przypadku doskonali umiejętność twórczej interpretacji symboli związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Odbiorcami zadania są uczniowie szkół podstawowych zamieszkałych lub/i uczących się na terenie Poznania.

Nagrodą dla laureatów będzie stworzenie prawdziwych przypinek o średnicy 56 mm ze wzoru pracy laureata. Przypinki zostaną dostarczone do szkoły.

W ramach projektu zostaną zrealizowane także warsztaty edukacyjne w siedzibie Fundacji Ars

19.11-30 11. 2018 Warsztaty edukacyjne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Biorący udział w konkursie i warsztatach nauczyciele mogą zdobywać doświadczenie niezbędne do awansu zawodowego. Na żądanie nauczyciela zostanie wystawione zaświadczenia o udziale w projekcie.

Jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna i dbanie o kultywowanie tradycji  wspierają proces wychowawczy, kształtują w młodzieży poczucie estetyki i wpływają na ich wrażliwość. Jednocześnie jest to szansa na odkrywanie talentów i rozwijanie potencjału twórczego. Działania przewidziane w projekcie stanowią też dodatkową formę pracy z młodzieżą w domu lub w szkole. Stanowi to więc interesujące uzupełnienie edukacji szkolnej.  Zachęcam do udziału w projekcie.

Aleksandra Dmitrzak-Panek

członkini zarządu Fundacji Ars

 

Zapisy i informacje:

tel 577 620 888

warsztaty@ars.org.pl

 

 

 

.Regulamin konkursu – szkoły podstawowe Poznań