Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Poznańskie Centrum Inicjatyw Rodzinnych powstało na wzór podobnej placówki funkcjonującej z powodzeniem w Hanowerze, mieście podobnym do Poznania, jeśli chodzi o strukturę i liczbę mieszkańców.

W Centrum Inicjatyw Rodzinnych rodzice mogą dowiedzieć się, na jakie wsparcie od miasta mogą liczyć, znajdą ofertę poznańskich przedszkoli i szkół oraz będą mogli poznać propozycje spędzania wolnego czasu z dziećmi. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych można też odebrać Kartę Rodziny Dużej, uprawniającą poznańskie wielodzietne rodziny do zniżek.

Więcej informacji na stronie: https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/centrum-inicjatyw-rodzinnych